วิธีการเอายูนิทลับ (เฉพาะที่ผมเอามาใช้)

-
สเลดเกลมิล (ของเซ็นก้า)

1. sce.40
ให้ทำลายยูนิทของเซ็นก้า
2. sce.41b
ตอนเคลียร์ต้องมีระดับผึมือ 33 ขึ้นไป หรือระดับยากนั่นเอง
3. sce.43c
ให้ลด hp สเลดเกลมิล ให้น้อยกว่า 30% หลังเคลียร์ก็จะได้มา

-
เก็ตเตอร์ดราก้อน (แบบเพิ่มความเข็งแกร่ง)
1. sce.36a
หรือ 36b ให้ทำลาย ชินเก็ตเตอร์ หลังเคลียร์ก็จะได้มา
**
ถ้าเอา เก็ตเตอร์ดราก้อน (แบบเพิ่มความเข็งแกร่ง) จะไม่ได้ ชินเก็ตเตอร์

-
ชินเก็ตเตอร์

1. sce.36a
หรือ 36b ให้ลด hp ของชินเก็ตเตอร์จนถึงจุดตามระดับความยาก หลังเคลียร์จะได้มา
**
ถ้าเอา ชินเก็ตเตอร์จไม่ได้เก็ตเตอร์ตราก้อน(แบบเพิ่มความแข ็งแกร่ง)

-
มาจินไกเซอร์

1. sce.31
ให้เลือกไป x point (ข้อสอง)
2. sce.36b
ให้ลด hp ของมาจินไกเซอร์ที่โกกอนขับจนถึงจุดตามระดับความยาก แล้วเอายูนิทของโคจิ เคลื่อนไปอยู่ติดกับมาจินไกเซอร์ หลังเคลียร์ก็จะได้มา

*****
กรณีผมเลือกไป 36bเพราะต้องการได้ทั้ง ชินเก็ตเตอร์ และ มาจินไกเซอร์ เลยตัดใจไม่เอา กันดั้ม x ติดตั้ง G bit กับ กันดั้ม double x ติดตั้ง G bit*****

-
กันดั้ม x ติดตั้ง G bit
1. sce.13
เลือก ตรงไปฟอร์โตเซเบิร์น (ข้อแรก)
2. sce.15b
กาโรดทำลายยูนิทศัตรูได้ 6 ยูนิทขึ้นไปใน 3 turn
3. sce.17a
หรือ 17b เลือกไปฟอร์โตเซเบิร์น(ข้อแรก)
4. sce.19a
ให้กาโรดทำลายยูนิท (เบลติโก) ของคาริส
5. sce.23
เกิดเหตุการ์ณ G bit เคลื่อนไหว
6. sce.31
เลือกมุ่งหน้าไปดวงจันทร์ (ข้อแรก)
7. sce.32a
ให้กาโรดเกลี้ยกล่อม เอนิล
8. sce.36a
หลังจากเคลียร์ก็จะได้มาและกาโรดจะได้ทีฟามาเป็นนักบ ินร่วม
-
กันดั้ม double x ติดตั้ง G bit
เงือนไขเหมือนกับ กันดั้ม x

-z กันดั้ม (แบบเพิ่มความแข็งแกร่ง)
1. sce.39
ให้คามิวควบคุม z กันดั้ม ลด hp ยูนิทของ โรซาเมีย ให้น้อยกว่า 50%
2. sce.39
จะเกิดเหตุการ์ณต่อสู้ระหว่างสองคนนี้ พอจบเหตุการ์ณก็จะได้มา

-HI นิวกันดั้ม
1.
ด่านที่ 30 ทำระดับผึมือให้ได้ 25 ขึ้นไป แล้วไปเอาที่เมาเทนไซเคิล (ถ้าน้อยกว่านี้จะได้แค่ชิ้นส่วนของ นิวกันดั้ม)

SUPER ROBOT ALPHA GAIDEN

เงื่อนไขในการได้ค่า จูคุเร็นโดะ หรือ Point ในแต่ละฉาก

ฉากที่ 1
ตอบข้อ 2 แล้วทำลายศัตรูให้หมด
ฉากที่ 2
ทำลายศัตรูชุดที่ 2 ให้หมดใน 3เทิร์น
ฉากที่ 3
ทำลายไซโคกันดั้ม โดยระวังอย่าให้ HPของไซโคกันดั้ม น้อยกว่า 30% มันจะหนีไป
ข้อ 1 เลือกไปกับรีนฮอร์ส