ขอบคุณสำหรับคนที่เม้นให้นะงับ

EARTH RUNE 4000
LV.1 CLAY GUARDIAN DEF 1.5x FOR ONE ALLY
LV.2 REVENGE EARTH 100% COUNTER RATE FOR ONE ALLY
LV.3 CANOPY DEFENSE REPEL ALL MAGIC AT 100%
LV.4 EARTHQUAKE 800 DMG TO ALL ENEMIES ON THE GROUND

WIND RUNE 5000
LV.1 WIND OF SLEEP TRIES TO PUT 1 ROW TO SLEEP
LV.2 HEALING WIND HEALS 1 ALLY TO FULL
LV.3 TTHE SHREDDING 450 DMG TO ALL ENEMIES
LV.4 STORM WARNING REFLECTS SPELLS

FIRE RUNE 6000
LV.1 FLAMING ARROWS 60 DMG TO ALL ENEMIES
LV.2 FIRE WALL 150 DMG TO AN ENEMIES IN A ROW
LV.3 DANCING FLAMES 300 DMG TO ALL ENEMIES
LV.4 EXPLOSION 700 DMG TO ALL ENEMIES

LIGHTNING RUNE 6000
LV.1 ANGRY BLOW 100 DMG TO 1 ENEMY
LV.2 THUNDER RUNNER 120 DMG TO A COLUMN
LV.3 BOLT OF WRATH 600 DMG TO 1 ENEMY
LV.4 THOR SHOT 1200 DMG TO 1 ENEMY

WATER RUNE 7000
LV.1 KINDNESS DROP HEAL 1 ALLY TO FULL
LV.2 PROTECT MIST MAG +20% RESISTANCE - 3 TURNS TO ALLIES
LV.3 KINDNESS RAIN HEAL ALL ALLIES FOR 300 HP
LV.4 SILENT LAKE NEGATES ALL SPELL CASTING - FOR 3 TURNS ALLIES

RESURRECTION RUNE 9000
LV.1 SCOLDING 30 DMG TO ONE ENEMY - x2 VS. UNDEAD
LV.2 YELL CURES UNCONSCIOUS ALLY
LV.3 CHARM ARROW 400 DMG TO ALL ENEMIES - x2 VS. UNDEAD
LV.4 SCREAM HEALS 300 HP FOR ALL ALLIES

DARKNESS RUNE 12000
LV.1 FINGER OF DEATH SUDDEN DEATH TO 1 ENEMY
LV.2 STEALER OF SOULS 300 DMG TO 1 ENEMY - HEALS SELF
LV.3 FINAL BELL DEATH OR 500 DMG TO A ROW
LV.4 BLACK SHADOW 500 DMG TO ALL ENEMIES

MOTHER EARTH RUNE 16000
LV.1 REVENGE EARTH 100% COUNTER RATE FOR ONE ALLY
LV.2 CANOPY DEFENSE REPEL ALL MAGIC AT 100%
LV.3 EARTHQUAKE 800 DMG TO ALL ENEMIES ON THE GROUND
LV.4 GUARDIAN EARTH DEF AND MAG-DEF UP - 5 TURNS ON ALLIES

CYCLONE RUNE 18000
LV.1 HEALING WIND HEAL 1 ALLY TO FULL
LV.2 THE SHREDDING 450 DMG TO ALL ENEMIES
LV.3 STORM WARNING REFLECTS SPELLS
LV.4 SHINING WIND 500 DMG TO ALL ENEMIES - ALLIES HEALS TO 500 HP

RAGE RUNE 18000
LV.1 FIRE WALL 150 DMG TO AN ENEMIES IN A ROW
LV.2 DANCING FLAMES 300 DMG TO ALL ENEMIES
LV.3 EXPLOSION 700 DMG TO ALL ENEMIES
LV.4 FINAL FLAME 900 DMG TO ALL ENEMIES

FLOWING RUNE 22000
LV.1 PROTECT MIST MAG +20% RESISTANCE FOR 3 TURNS TO ALLIES
LV.2 KINDNESS RAIN HEALS ALL ALLIES FOR 300 HP
LV.3 SILENT LAKE NEGATES ALL SPELL CASTING FOR 3 TURNS
LV.4 MOTHER OCEAN RESTORES PERSON TO FULL HP

BLUE GATE RUNE 30000
LV.1 OPEN GATE 50 DMG TO 1 ENEMY
LV.2 KING'S ROAD 150 DMG TO ALL ENEMIES
LV.3 PALE PALACE 500 DMG TO ALL ENEMIES
LV.4 EMPTY WORLD 900 DMG TO ALL ENEMIES - 90 TO ALL ALLIES

BLACK SWORD RUNE Can't sell
LV.1 FLASH JUDGEMENT 120 DMG TO 1 ENEMY
LV.2 TWINKLING BLADE 100 DMG TO ALL ENEMIES - 30% DEATH
LV.3 PIERCING ONE 700 DMG TO 1 ENEMY
LV.4 HUNGRY FRIEND 1200 DMG TO ALL ENEMIES

BLINKING RUNE ?????
LV.1 READY! TELEPORT ENEMY - IF FAIL TELEPORTS ALLY
LV.2 SET! 150 DMG TO ALL ENEMIES OR ALLIES
LV.3 GO! TELEPORT ALL ENEMIES OR ALL ALLIES

BRIGHT SHIELD RUNE Can't sell
LV.1 GREAT BLESSING HEALS 70 HP FOR ALL ALLIES - CURES STATUS
LV.2 SHINING LIGHT 130 DMG TO ALL ENEMIES
LV.3 BATTLE OATH HEALS 300 HP TO ALL ALLIES - 30% BERSERK
LV.4 FORGIVER SIGNn HEALS ALLIES FOR 2000 - DMG 1 ENEMY

SOUL EATER RUNE can't sell
LV.1 FINGER OF DEATH SUDDEN DEATH TO ONE ENEMY
LV.2 BLACK SHADOW 500 DMG TO ALL ENEMIES
LV.3 HELL SUDDEN DEATH VS. ALL ENEMIES
LV.4 JUDGEMENT 1500 DMG VS. 1 ENEMY

THUNDER RUNE ?????
LV.1 THUNDER RUNNER 120 DMG TO A COLUMN
LV.2 BOLT OF WRATH 600 DMG TO 1 ENEMY
LV.3 THOR SHOT 1200 DMG TO 1 ENEMY
LV.4 THUNDER STORM 1200 DMG TO ONE ENEMY

WHITE SAINT RUNE Can't sell
LV.1 SHINING PUPIL 120 DMG TO 1 ENEMY
LV.2 MOONLIT FOREST 200 DMG TO A COLUMN
LV.3 WHITE PRIESTESS 400 DMG TO ALL ENEMIES

คงไม่ต้องบอกเป็นภาษาไทยนะ (คงจะอ่านออกนะงับ)

edit @ 14 Apr 2008 23:45:20 by {WING} M@fia OZ@

Comment

Comment:

Tweet

ผมเล่นจบแล้วเกมนี้นุกมักๆ

#2 By ไม่ประสงค์ที่จะออกนาม (117.47.113.171) on 2009-11-09 15:56

อยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆได้บทสรุป

#1 By บีบี้ (117.47.186.88) on 2009-05-18 09:11