สูตรเกม Sonic Battle (GBA) นะคับ

posted on 02 May 2009 15:04 by offza3124 in GBA

Sonic Battle (GAMEBOY-A)

Code Breaker codes

message: Enable Code: (This must be on)
00004CFC 000A
100201A2 0007

Infinite HP:
33001CFF 0064

Morph into Dr. Eggman (Press start + select):
73001D08 000C
33001D04 0013

All Cards:
43002230 0909
000001FF 0001

Extra's Unlocked:
83002188 FFFF

All stories completed:
830025A0 01FF

 Credit www.gamefaqs.com

edit @ 2 May 2009 15:06:42 by {WING} M@fia OZ@

ด่าน 21 มีตัวละครคือ Isadora,Heath,Rath

Isadora ได้ตั้งแต่เริ่มด่าน

Heath ต้องเอา Eliwood ไปคุย

Rath ต้องเอา Lyn ไปคุย

ด่าน 22  มีตัวละครคือ Hawkeye

Hawkeye ต้องเอา Eliwood ไปคุย

ด่าน 22x ไม่มี

ด่าน 23 มีตัวละครคือ Geitz

Geitz ต้องเอา Dart ไปคุย

ด่าน 24 มีตัวละครคือ Pent,Louise

ทั้งคู่ได้เมื่อผ่านด่าน 22x

ด่าน 25 มีสองทางนะคับ ทั้งสองทางมีตัวเหมือนกันนะคับ คือ

Harken,Karel

Harken ด่าน 1 ต้องเปิดประตูให้มากกว่า 4 ประตูในเทรินที่ 9 จึงจะออกมา

ต้องเอา Isadora,Eliwood ไปคุย

ด่าน 2 ต้องฆ่าศัตรู 3 ตัว ก่อน เทริน 9 (ศัตรูน่าจะเป็นบอสคับ)

Karel เหมือน Harken ทั้งสองด่าน แต่ต้องเอา Eliwood คุยคนเดียว

ด่าน 26 มีตัวละครคือ Nino'

Nino ต้องเอา Eliwood ไปคุย

ด่าน 26x มีตัวละครคือ Jaffar

Jaffar ต้องเอา Nino ไปคุย

ด่าน 27 มีตัวละครคือ Vaida

Vaida ต้องเอา Eliwood ไปคุยหลังจากเทริน 10

ด่าน 28 ไม่มีตัวละคร

ด่าน 29 ไม่มีตัวละคร

ด่าน 29x ไม่มีตัวละคร

ด่าน 30 มีตัวละครคือ Renault

Renault ต้องเอาตัวละครไปเข้าบ้านข้างบน

ด่าน จบ ได้ Athos ซึ่งได้ตอนแรก

ทั้งหมดนี้เป็นทางของ Eliwood

edit @ 10 Aug 2008 11:07:01 by {WING} M@fia OZ@

edit @ 10 Aug 2008 21:05:50 by {WING} M@fia OZ@

สามารถปลดล็อค ตัวละครลับมาเล่นได้นะ ตั้งแต่ด่าน 11

ด่าน 11 จะมีตัวละครอยู่แล้ว คือ Eliwood,Marcus,Lowen,Rebecca,Bartre,Dorcas

ด่าน 12 จะมีตัวละคร คือ Hector,Oswin

ด่าน 13 จะมีตัวละคร คือ Matthew,Serra,Guy

Guy ต้องเอา Matthew ไปคุยคับ

ด่าน 13x จะมีตัวละคร คือ Merlinus

ด่าน 14 จะมีตัวละคร คือ Erk,Priscilla

Erk ต้องเอา Serra ไปคุยถึงจะได้

Priscilla ต้องเอาตัวละครของเราไปเข้าบ้านข้างล่าง

ด่าน 15 จะมีตัวละคร คือ Lyn,Sain,Kent,Florina,Will

ด่าน 16 จะมีตัวละคร คือ Merlinus,Raven,Lucius

Merlinus ถ้าไม่ได้เอาตอนด่าน 13x จะได้ในด่านนี้แหละคับ

Raven ต้องเอา Priscilla ไปคุยคับ 

Lucius ต้องเอา Raven ไปคุยคับ

ด่าน 16x จะมีตัวละครคือ Canas

Canas ต้องเข้าบ้านเอาคับ

เดี๋วบอกวิธีผ่านด่านนี้ให้คับ คือ เอา Eliwood ไปคุยกับ Fargus และอย่าฆ่า Dart นะคับ

ด่าน 17 ไม่มีคับ

ด่าน 18 มีตัวละครคือ Dart,Fiora

Dart ได้ตั้งแต่แรกคับ

Fiora ต้องเอา Florina ไปคุยคับ

ด่าน 18x ไม่มีคับ

ด่าน 19 มีตัวละครคือ Legault

Legault ต้องเอา Eliwood หรือ Lyn ไปคุยคับ

ด่าน 20 มีตัวละครคือ Ninian

Ninian ได้ตั้งแต่เริ่มด่าน

ไว้แค่นี้ก่อนคับ วันหลังค่อยต่อคับ